Skip to main content   |   Download Screen Reader Access     A- A+

Jump to content

Sign in to follow this  

ભાવનગર જિલ્લામાં અંઘઉદ્યોગ શાળા તથા ખી. લ. બહેરા મુંગા શાળા ખાતે યોજવામાં આવેલ મતદાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ

ભાવનગર જિલ્લામાં અંઘઉદ્યોગ શાળા તથા ખી. લ. બહેરા મુંગા શાળા ખાતે યોજવામાં આવેલ મતદાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ
 K.D.Kansagra Bhavanagar
Album created by
K.D.Kansagra Bhavanagar
  • 14
  • 0
  • 0

ભાવનગર જિલ્લામાં અંઘઉદ્યોગ શાળા તથા ખી. લ. બહેરા મુંગા શાળા ખાતે મતદાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલ. જેમાં અંઘ બાળકોને મતદાનનાં મહત્વ વિષે સમજાવવામાં આવેલ. 

Sign in to follow this  
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use & Privacy Policy